§ 3 Biljetter

3.1 Avtal sluts mellan F2D och besökaren när besökaren köper en eller flera biljetter från ett event organiserat av F2D eller från en annan officiell säljkanal. Besökaren accepterar att biljetten måste skrivas ut i pappersform för att godkänd inpassage till eventet ska ges.

3.2 F2D leverarar tillsammans med biljettombudet biljetten till besökaren mail.

3.3 En biljett ger tillgång till eventet för en person.

3.4 Endast den som först uppvisar biljetten vid eventet ges tillgång till eventet. Biljetten är efter incheckning förbrukad och kan ej nyttjas fler gånger. F2D tar inget ansvar för om biljetten blivit använd av den rättsfullmäktige ägaren eller någon annan.

3.5 Besökaren har personligt ansvar för biljetten efter att den levererats till besökarens mailadress. När biljetten har blivit tillgänglig till besökarens mail så övergår ansvaret helt till besökaren och F2D ersätter ej biljett vid förlust, stöld, skada, missbruk av biljetten eller någon annan form som gör biljetten att biljetten ej är tillgänglig.

§ 4 Andrahandsförsäljning av biljett/biljetter

4.1 Besökaren har ej rätt att sälja sin biljett till tredje part till högre pris än vad besökaren betalt för biljetten. F2D förbehåller sig rätten att makulera biljetten/biljetterna om de säljs till tredjepart kommersiellt. F2D lämnar ingen ersättning för makulerade biljetter.

§ 5 Tillträde till eventet

5.1 Endast en original, giltig och oskadad biljett ger tillträde till eventet.

5.2 F2D förbehåller sig rätten att bestämma ifall entréband ska användas eller ej. Vid krav på entréband ska entrébandet bäras synligt under den tid eventet pågår. Skadat entréband, söndrigt entréband, förlust av entréband eller avsaknad av entréband ger F2D rätt att avvisa besökaren från eventområdet med omedelbar verkan.

5.3 Under vistelsen till eventet ska besökaren följa F2D:s villkor och eventets specifika villkor. Besökaren ger F2D och andra enheter så som Polisen, brandkår, sjukvårdare och andra myndigheter full rätt att bestämma över besökaren i fråga inom området. F2D tar inget ansvar för respektive myndighets agerande.

5.4 Vid tillträde till passage så kan visitering komma att ske. Vid tillträde så godkänner besökaren att en kroppsvisitering görs för kontraband som strider mot F2D regler, eventets regler och svensk lag. Ifall besökaren nekar till kroppsvisitering så kommer tillträde till eventet att nekas.

5.5 Giltigt ID-kort så som pass, körkort eller SIS-märkt ID kort ska kunna uppvisas vid inpassage till eventet för att styrka identitet och ålder. Minimumåldern för entré är 18 år om inget annat anges i eventbeskrivningen eller speciell tillåtelse utfärdats av F2D.

5.6 Tillträde till eventet är möjligt från öppning till stängning om inget annat anges i eventbeskrivningen. Stängningstiden för entrén behöver ej nödvändigtvis vara den tid som eventet är aktivt.

5.8 På grund av säkerhetsåtgärder så är det ej möjligt att lämna eventområdet tillfälligt om inget annat anges i eventbeskrivngen. Detta gäller även för alla typer av armband.

5.9 Följande objekt är förbjudet att medtaga in på eventområdet om inget annat anges i eventbeskrivningen.

  • Mat & dryck
  • All form av glasobjekt, vassa objekt, paraply, vapen, laserpennor
  • Droger (inkl. alkohol)
  • Fordon (cykel, bil, moped, släp eller annan form av transportfordon)
  • Ljudsystem, generatorer, grill/BBQ, konfetti, ballonger, soffor och andra större objekt.
  • Klädsel i form av diskriminering eller stötande material.
  • Klubbtröjor
  • Proffesionell kamera, film eller annan inspelningsutrustning.

5.10 Följande objekt är tillåtet att medtaga

  • Mediciner ifall förpackningen är ouppbruten och läkarintyg medtages. En utförlig förklaring varför mediciner måste tas av besökaren måste även ges.

Ifall ovanstående villkor ej kan uppfyllas så har F2D rätt att neka tillträde till eventområdet.

5.11 F2D har rätt att konfiskera objekt som omnämns i § 5.9 och objekt som F2D anser kan påverka säkerheten. Illegala objekt kommer att ges till Polisen. Ifall illegala objekt enligt svensk lag eller det som omnämns i §5.9 har F2D rätt att neka tillträde till eventet.

§ 6 Tokens 

6.1 På eventområdet är endast betalning med tokens köpta från F2D om inget annat anges.

6.2 Tokens kan köpas inne på eventområdet.

6.3 Tokensen är endast giltliga under eventet. Tokensen kan ej återanvändas på ett annat event av F2D. Tokensen kan ej växlas tillbaka till pengar eller återlämnas.

6.5 Försäljning av tokens av besökaren är strikt förbjudet.

§ 7 Övriga villkor

7.1 Toaletter finns på eventområdet eller i närheten utanför eventområdet om inget annat anges. Vid urinering ska toaletterna användas. Urinering offentligt på eventområdet är strikt förbjudet.

7.2 Rökning är ej tillåtet inomhus eller i tält. Rökning är endast tillåten i speciella rökrutor som är utmärkta på området. Cigaretter ska slängas i askkoppar eller liknande behållare. Fimpning utanför askkopparna/behållarna är strikt förbjudet.

7.3 Kasta flaskor, drycker, mat eller andra objekt är strikt förbjudet.

7.4 Besökaren ska uppträda nyktert och sansat inom event området. Överträdelse är strikt förbjudet och besökaren kan bli avvisad från området om säkerheten ej kan garanteras.

7.5 Skadegörelse i någon form inom och utanför området är strikt förbjudet. Vid skadegörelse kommer polis omedelbart att tillkallas.

7.6 Försäljing av varor och tjänster inom eventområdet eller i närheten av området är strikt förbjudet om ej F2D gett särskilt tillstånd. Detta tillstånd ska kunna uppvisas på plats.

7.7 All form av reklam av stickers, klistermärken, affischer eller andra objekt är ej tillåtet inom eventområdet eller på något av områdets material.

7.8 Besökare under 20 år får ej medtaga alkohol över 3,5 % in på området även ifall eventets regler tillåter att alkohol medtages för eget bruk. Besökare som konsumerar, använder, innehaver eller accepterar bjudan av alkohol kommer omedelbart att avvisas från eventområdet. Ingen ersättning utgår för biljettkostnader eller beslag av alkohol.

7.9 Besökare över 18 år får medtaga så kallad folköl med max 3,5 % alkoholhalt ifall eventbeskrivning tillåter att alkohol medtages.

§ 8 Force Majore

8.1 Ifall eventets säkerhet hotas på grund av force majore eller andra orsaker så har F2D rätt att ställa in eventet till ett annat datum.

8.2 Force majore innebär all form av oförutsedda händelser som bland annat avbokning av dj, sjukdom, eld, väder, våld etc.

8.3 Ingen ersättning ges vid event som behövt avbrytas på grund av force majore som F2D ej har kunnat påverka i förväg.

§ 9 Ansvar

9.1 Besökaren besöker eventområdet helt på egen risk. F2D tar inget ansvar för kroppskador, stölder, förlorad inkomst eller andra former av fysiska- eller ekonomiska skador.

9.2 Besökaren är medveten om att ljudnivån kommer att vara hög men ej högre enligt lag. Besökaren rekommenderas att använda hörselskydd på eventområdet. F2D tar inget ansvar för hörselskador som uppkommit i samband med eventet.

9.3 F2D tar inget ansvar över DJ:ns prestation under eventet.

9.4 F2D förbehåller sig rättan att när som innan eller under eventet förändra line up:en. F2D tar inget ansvar för inställda spelningar från bokad Dj.

9.5 F2D förbehåller sig rättan att när som ställa in eventet när rimliga orsaker föreligger som bland annat ekonomi och säkerhet. Vid inställt event beslutat av F2D så ersätts hela biljetten dock ej serviceavgiften.